struktur färg form

Genom att kombinera kreativitet och struktur skapar Let’s Design dynamiska och flexibla lösningar för både stora och små kunder. Rötterna finns i formgivning och trycksaksproduktion, men producerar, administrerar och designar nu alltmer för webb.

som person: Är social och serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Är också prestigelös och har en can do-attityd med kort sträcka från tanke till handling. Besitter stora mått av flexibilitet och anpassningsförmåga och anser att nerven inför en tight deadline är en kreativ krydda i tillvaron.

styrka: Att kombinera kunders önskemål och material med kreativt skapande för att ge slutprodukten en visuellt tilltalande helhet.

mål: Att kommunicera budskap med en enkel, tydlig och visuell struktur som samtidigt är en sinnlig fröjd för ögat. Att bygga en kommunikativ plattform som lätt kan byggas ut och vara ett verktyg för enhetlighet, kvalité och effektivitet, vilket är en god förutsättning då man vill utveckla en relation med omvärlden.

kontaktnät: Om uppdraget kräver finns ett upparbetat kontaktnät av copywriters, fotografer, webbadministatörer och tryckeri.

människor musik upplevelser

energikällor
Familj och vänner, rörelse och motion, musik, resor, upplevelser.

ideellt
Engagerad i bolags- och föreningsstyrelse och som ledamot i Kulturförening är jag delaktig i bygdens kulturliv. Håller ett antal webbsidor uppdaterade och engagerar mig gärna med punktinsatser i andra sammanhang som uppstår.

drömmer om
Att bli rockstjärna – trummorna står fortfarande i källaren, ifall att……